ข่าว:

SMF - เพิ่งติดตั้ง!

Main Menu

Gore Doctor

เริ่มโดย Uploader, มี.ค 26, 2024, 07:04 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้

Uploader


ABOUT THIS GAME
Gore Doctor is an immersive horror game set to unleash spine-chilling thrills on PC. You find yourself in the institute of a tormented doctor who, driven by desperation, defies ethical boundaries to save his wife, Scarlett, from a deadly illness. As Scarlett succumbs to her fate, the doctor descends into madness and becomes convinced that death is the only respite. Players must navigate the nightmarish corridors of the doctor's institute, confronting grotesque horrors, uncovering dark secrets, and striving to escape with their lives intact. Can you survive the twisted labyrinth and unravel the haunting mysteries within?

Your journey begins within the decrepit and foreboding walls of the doctor's institute, a place once dedicated to healing but now consumed by malevolence and despair. Each step you take into the dimly lit corridors leads you deeper into a world of grotesque horrors, twisted experiments, and unspeakable terror. The atmosphere is thick with dread, and every creaking floorboard and distant moan only serves to heighten your anxiety.

GENRE: Action, Adventure, Indie
DEVELOPER: Salient Games
PUBLISHER: Salient Games
RELEASE DATE: 23 Mar, 2024


Uploader

## FULL GAME ##

Gore Doctor [TENOKE|14GB]
14.5 GB (15,619,192,832 bytes)
http://www.filecondo.com/dl.php?f=re56111ROEMz
(สมัครโหลด VIP โหลดเร็ว แรง เต็มสปีด!!)อ้างถึงP  R  E  S  E  N  T  S

GAME           : Gore Doctor
PUBLISHER      : Salient Games
RLS DATE       : 2024/03
PROTECTION     : Steam
STORE          : https://store.steampowered.com/app/2495990/


1. Extract and burn or mount the .iso
2. Run SETUP.exe and install the game
3. Copy crack to install dir
4. Play

IF YOU LIKE THIS GAME, BUY IT!